top of page
Deflector - Your Personal Monitor  דיפלקטור - המוניטור האישי שלך

Deflector - Your Personal Monitor דיפלקטור - המוניטור האישי שלך

הדיפלקטור משמש כמוניטור אישי במקרים שקשה לך לשמוע את עצמך - עם ההרכב בחדר החזרות, על הבמה, בהופעה עם נגנים ובבית במקום לנגן מול הקיר.

bottom of page