© 2017 Dror Ben Gur Saxophones

  • YouTube - Black Circle
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Deflector - Your Personal Monitor דיפלקטור - המוניטור האישי שלך

הדיפלקטור משמש כמוניטור אישי במקרים שקשה לך לשמוע את עצמך - עם ההרכב בחדר החזרות, על הבמה, בהופעה עם נגנים ובבית במקום לנגן מול הקיר.

Saxophones