Legere Classic Alto

Legere Classic Alto

העלים בסגנון הקלאסי עשויים מחומר קשיח, ומעוצבים בצורה המאפשרת לנגן לייצר גוון סאונד כהה יותר. קצה העלה דק יותר מאשר סוגי העלים האחרים של לג'אר.
עלים אלו מועדפים בדר"כ על ידי נגנים קלאסים ברמה הגבוהה.
אם אתם מעדיפים עלה נוקשה יותר לסט-אפ הטרדישיונל או הקלאסי שלכם, אז העלה הזה הוא בשבילכם!