top of page
ימהה אלט Yamaha 32 לוגו סגול!!! (יד 2) *נמכר*

ימהה אלט Yamaha 32 לוגו סגול!!! (יד 2) *נמכר*

לוגו סגול נחשב בעיני המבינים כתור הזהב של ימהה. צליל מתפרץ, תגובה מהירה וכיוון.

bottom of page