top of page
185 Alto עם חריטה

185 Alto עם חריטה

ה-כלי לתלמידים ולתלמידים מתקדמים! כלי שניגש אתכם לבגרות והולך איתכם הלאה. גימור ומכניקה מקצועיים במחיר ללא תחרות, אינטונציה שמומלצת על ידי המורים הקלאסיים. מדהים לכל סיגנון. נבדק על ידי דרור בכמה סיטואציות כולל נגינה עם הפילהרמונית הישראלית.

bottom of page