top of page
185-SN Alto "Silver Neck"

185-SN Alto "Silver Neck"

גרסא משופרת של ה 185 ובלעדית לדרור בן גור. כולל צוואר מכסף הממקד את הצליל ותורם לאינטונציה ודיוק. ה-כלי לתלמידים ולתלמידים מתקדמים! כלי שניגש איתך לבגרות ונישאר גם לחיים. גימור ומכניקה מקצועיים במחיר ללא תחרות, אינטונציה שמומלצת על ידי המורים הקלאסיים. מדהים לכל סיגנון. נבדק על ידי דרור בן-גור בכמה סיטואציות כולל נגינה עם הפילהרמונית הישראלית.
bottom of page