P.Mauriat ליגטורה כסף לסקסופון טנור

P.Mauriat ליגטורה כסף לסקסופון טנור

ליגטורה טובה מחזיקה את העלה מוצמד בחוזקה בחלקו התחתון אך באותו זמן, מאפשרת לו לרעוד בחלקו העליון להפקת צליל גדול ועשיר. מומלץ לבוא לחנות ולנסות לפני הקנייה. * איך יודעים שהליגטורה מתאימה לגודל הפיה שברשותי? בצע/י את הבדיקה הבאה: נסה/י לכוון את הכלי (הזזת הפיה לכיוון חוץ או פנים על צוואר הסקסופון) ובדוק/י אם הליגטורה זזה או משתחררת מאחיז