top of page
PMXT 66 RUL

PMXT 66 RUL

הטנור ״המאיים״ - בראס עירום ללא לקה עם רולד טון הולז הנעשים בטכניקה של משיכה מגוף הכלי לעומת חברות אחרות שמוסיפות חישוק שמולחם על הטון הול - יתרונות: תגובת הכלי מהירה, אטימות מלאה עם שטח פנים גדול מאד על הכרית (האטם שעל החור), צליל ענק, ציבעוני ומפוזר כיאה וכדומה לכלים הווינטאגים של קון, מרטין, קינג של שנות ה 40 עם הצליל הענק.
bottom of page