top of page
סלמר מרק 6 טנור כסוף נדיר אחרי אוברול

סלמר מרק 6 טנור כסוף נדיר אחרי אוברול

הם הולכים ופוחתים. במיוחד הכסופים שגם ככה היו הזמנה מיוחדת בשנות השישים. זה כלי לנגינה, להשקעה, לאחיזה בחתיכת הסטוריה. 

bottom of page