top of page
Silverstein CRYO4 Gold ליגטורה לסקסופון זהב

Silverstein CRYO4 Gold ליגטורה לסקסופון זהב

ליגטורה טובה מחזיקה את העלה מוצמד בחוזקה בחלקו התחתון אך באותו זמן, מאפשרת לו לרעוד בחלקו העליון להפקת צליל גדול ועשיר. מומלץ לבוא לחנות ולנסות לפני הקנייה. * איך יודעים שהליגטורה מתאימה לגודל הפיה שברשותי? בצע/י את הבדיקה הבאה: נסה/י לכוון את הכלי (הזזת הפיה לכיוון חוץ או פנים על צוואר הסקסופון) ובדוק/י אם הליגטורה זזה או משתחררת מאחיזתה. אם היא לא זזה ממקומה, זו הליגטורה המתאימה אם היא זזה, מומלץ לחפש ליגטורה שונה.
bottom of page