© 2017 Dror Ben Gur Saxophones

  • YouTube - Black Circle
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

West Wind Tornado Alto Mat Finish

חברת ״ווסט ווינד״ מייצרת כלים איכותיים בשתי רמות עקריות. הרמה הבסיסית מותאמת לנגנים שהכלי השכור כבר ״קטן עליהם״. הרמה הבאה (בתמונה) מייצגת כלים איכותיים לתלמידים רציניים ונחשבת קפיצה רצינית מהכלי הראשון או השני לקראת הכלי המקצועי. דגם ה״טורנדו״ הוא כלי עם אינטונציה מעולה, קלות הפקת צליל, מכניקה מדוייקת, קפיצים מפלדה כחולה, רזונטורים ממתכת, צוואר עם סליל פנימי המשמש כבוסטר לאוויר הנכנס. מומלץ מאד על ידי מורים שבדקו אותו